SOLIDE VASTGOEDSTRATEGIE  

Complex- strategieën

Complexstrategieën

Een nieuw onderdeel in de vastgoedsturing is de complexbeoordeling en het opstellen van complexstrategieën. In jaarlijks terugkerende complexsessies, waarin alle disciplines binnen Woonkracht10 vertegenwoordigd zijn, maken we een integrale analyse voor elk complex. Deze analyse wordt door vertaald naar een complexstrategie. De complexstrategie positioneert het complex: voor welke doelgroep het complex het meest passend is, de kwaliteiten van het complex en de omgeving. We bepalen de conditiemeting van het complex, de beoogde vastgoedkwaliteit en de streefhuur van het complex ten opzichte van de marktwaarde. Deze complexstrategie leidt tot de volgende matrix met positionering van alle complexen van Woonkracht10.

Positionering complexen Woonkracht10

De matrix heeft een belangrijke signaalfunctie. Complexen in het rode (linksonder) kwadrant hebben zowel een slecht financieel rendement als een slechte kwaliteitsscore op één of meerdere kwaliteitscriteria. Complexen in het groene kwadrant (rechtsboven) geven geen aanleiding om direct in te grijpen. Hiermee is een belangrijke schifting in prioritering aangegeven. Ook is inzichtelijk gemaakt waar als eerste de aandacht heen moet voor wat betreft investeringen of aanpassingen bij verhuur. Deze nieuwe inzichten hebben geleid tot een bijstelling van het meerjaren onderhoudsplan (MJOP).

Ga terug

Gerelateerd

Ons complete
jaarverslag lezen?
Downloaden
Geen tijd? bekijk het
jaarverslag in beeld.
bekijk infographic