Jaarverslag 2017  

Adequaat rentmeester-schap

Op het gebied van ‘adequaat rentmeesterschap’ zijn we meer volwassen geworden in proces- en risicomanagement. Hierbij gebruikten we de managementletter 2016 als inspiratiebron en het auditplan als spoorboekje.

Samen met MT en teamleiders besteedden we in de jaarcyclus van het jaarplan en de kwartaalrapportages aandacht voor de PDCA-cyclus en de risico’s. We investeren bewust in de kwaliteitsverbetering van processen, systemen en extra ondersteuning. De komende jaren zien we daardoor de kosten nog stijgen, maar uiteindelijk verwachten we dat dit leidt tot een structurele daling van de bedrijfslasten vanaf 2019.


We investeren bewust in de kwaliteitsverbetering van processen, systemen en extra ondersteuning.

Lees verder

Ons complete
jaarverslag lezen?
Downloaden
Geen tijd? bekijk het
jaarverslag in beeld.
bekijk infographic