Adequaat rentmeesterschap  

Risico-management-systeem

Risicomanagementsysteem

We voeren de risicomanagementstrategie uit met een aantal verbeterprogramma’s. Deze programma’s richten zich op het leren en verbeteren op de klantprestatie en het verder in control komen van de organisatie. Om risico’s adequaat te beheersen, is het van belang dat het risicobewustzijn breed in de organisatie is verankerd. De verbeterprogramma’s zijn daarom ook gericht op het creëren van een open en transparante bedrijfscultuur. Het management heeft voortdurend aandacht voor het bewaken en verder verbeteren van de bedrijfscultuur. Dit is verankerd in hun taakomschrijving en prestatieafspraken. In 2017 realiseerden we de volgende verbeteringen:

  • De controleomgeving is verder verbeterd door meer stabiliteit in bestuur en organisatie, een verhoogd risicobewustzijn en aandacht voor interne beheersing.

  • Een belangrijk deel van de aanbevelingen uit de managementletter van de accountant is opgevolgd en de overige aanbevelingen zijn onderhanden.

  • Een gedragen jaarplan 2018 in verbinding met de jaarbegroting, met focus op een realistische projectenbegroting.

Ga terug

Gerelateerd

Ons complete
jaarverslag lezen?
Downloaden
Geen tijd? bekijk het
jaarverslag in beeld.
bekijk infographic