SOLIDE VASTGOEDSTRATEGIE  

Asset-management

Assetmanagement

De implementatie van de Woningwet vraagt om een nieuwe visie op vastgoedsturing. Naast het primaire aandachtsveld van de corporatie (bijdrage aan de volkshuisvesting) is vastgoedmanagement een belangrijk aandachtsveld geworden. De scheiding van de DAEB en de niet-DAEB portefeuille dwingt tot het maken van scherpe keuzes vanuit een strategische onderbouwing. Deze strategie dient vervolgens vertaald te worden naar de dagelijkse praktijk. Tegelijkertijd hebben we een transformatie en verjongingsopgave die op een efficiënte en effectieve manier uitgevoerd moet worden.

Een vernieuwde vorm van vastgoedsturing is dus noodzakelijk. We hebben in onze nieuwe topstructuur nadrukkelijk geanticipeerd op deze veranderingen. Een belangrijke stap hierin is het introduceren van assetmanagement in 2017. Er zijn twee assetmanagers aangesteld die de opdracht hebben gekregen om assetmanagement als integraal onderdeel van onze vastgoedsturing te implementeren in de organisatie. Deze implementatie heeft in 2017 veel tijd gevraagd van de assetmanagers op de volgende onderdelen:

  • Opleidingstraject waarin vastgoedsturingen en vastgoedrekenen centraal stonden.
  • Goedkeuring op het implementatieplan door het bestuur.
  • Presentaties vastgoedsturing voor de afdelingen, de CombiRaad en de RvC.
Ga terug

Gerelateerd

Ons complete
jaarverslag lezen?
Downloaden
Geen tijd? bekijk het
jaarverslag in beeld.
bekijk infographic